Giò - Chả Các Loại

Chả Quế VietNamDeli
- 9%

Chả Quế VietNamDeli

¥990 ¥1,090
Giò Lụa Vietnamdeli
- 9%

Giò Lụa Vietnamdeli

¥990 ¥1,090
Chả Lụa Vietnamdeli
- 9%

Chả Lụa Vietnamdeli

¥990 ¥1,090

Chả Mực Vietnamdeli

¥1,100
Giò Bì VIETNAMDELI
- 17%

Giò Bì VIETNAMDELI

¥990 ¥1,190
Giò Sống (Mọc)
- 10%

Giò Sống (Mọc)

¥990 ¥1,100

Chả Cá Vietnamdeli

¥1,100

Sản phẩm đã xem