Sản phẩm khuyến mãi

Chè Sầu Hoàng Tân Food
- 29%

Chè Sầu Hoàng Tân Food

¥390 ¥550
Chè Dừa Dầm Hoàng Tân Food
- 29%

Chè Dừa Dầm Hoàng Tân Food

¥390 ¥550
Nước Sting
- 16%

Nước Sting

¥320 ¥380
Bò Húc Thái
- 22%

Bò Húc Thái

¥280 ¥360
Thịt Lợn Ba Chỉ Không Da/豚バラ
- 16%

Thịt Lợn Ba Chỉ Không Da/豚バラ

¥1,090 ¥1,290
Mì Omachi
- 29%

Mì Omachi

¥100 ¥140
Chân Gà
- 13%

Chân Gà

¥390 ¥450

Nầm Bò

¥950
Lòng Bò
- 15%

Lòng Bò

¥850 ¥1,000

Sản phẩm đã xem