Thịt Bò - Thịt Dê

Ba Chỉ Bò WaGyu Loại I
- 3%

Ba Chỉ Bò WaGyu Loại I

¥2,015 ¥2,080
Bắp Bò Ngon Loại I
- 4%

Bắp Bò Ngon Loại I

¥1,112 ¥1,160

Sách Bò

¥1,200

Tổ Ong Bò Ngon

¥1,250

Lòng Bò

¥1,000

Đùi Dê

¥33,390

Sườn Bò

¥2,100

Gân Bò Trắng

¥1,100
Đuôi bò 1kg
- 10%

Đuôi bò 1kg

¥1,250 ¥1,390

Thịt diềm bò

¥1,350

Xương Bò

¥450

Sản phẩm đã xem