Thịt Bò - Thịt Dê

Bắp Bò Ngon Loại I
- 4%

Bắp Bò Ngon Loại I

¥1,390 ¥1,450

Sách Bò

¥1,500

Nầm Bò

¥900

Ba Chỉ Bò

¥1,275

Cuống Họng Bò

¥600

Bò Viên Ngon Cầu Tre

¥1,290

Sườn Bò

¥2,100

Lòng Bò

¥1,000

Gân Bò Trắng

¥1,100
Đuôi Bò 1Kg
- 10%

Đuôi Bò 1Kg

¥1,250 ¥1,390

Sản phẩm đã xem