Thịt Bò - Thịt Dê

Ba Chỉ Bò Loại I

Ba Chỉ Bò Loại I

¥1,550
¥1,600
Mông Bò Ngon Loại I
Bắp Bò Ngon Loại I

Bắp Bò Ngon Loại I

¥1,390
¥1,450
Thịt diềm bò
Sườn Bò

Sườn Bò

¥2,100
Gân Bò Trắng
Sách Bò Ngon

Sách Bò Ngon

¥1,200
Đuôi bò 1kg

Đuôi bò 1kg

¥1,100
¥1,390
Tổ Ong Bò Ngon

Tổ Ong Bò Ngon

¥1,100
¥1,200
Nầm Bò

Nầm Bò

¥1,000
Sách Bò

Sách Bò

¥1,200
Xương Bò

Xương Bò

¥450
Đùi Dê

Đùi Dê

¥2,100
Lòng Bò

Lòng Bò

¥1,000
popup

Số lượng:

Tổng tiền: