Thịt Bò - Thịt Dê

Ba Chỉ Bò Loại I
Bắp Bò Ngon Loại I
Sườn Bò

Sườn Bò

¥1,260
Sườn Bò

Sườn Bò

¥1,680
Bắp Bò Ngon
Tổ Ong Bò

Tổ Ong Bò

¥1,250
Gân Bò Trắng
Đuôi bò 1kg

Đuôi bò 1kg

¥1,390
Tổ Ong Bò Ngon
Nầm Bò

Nầm Bò

¥800
Nầm Bò Nhật Ngon
Sách Bò Ngon

Sách Bò Ngon

¥1,071
Thịt diềm bò
Mông Bò Ngon

Mông Bò Ngon

¥1,015
popup

Số lượng:

Tổng tiền: