Thịt Gà - Vịt

Gà Dai Loại Ngon

¥690
Gà Ủ Muối Hoàng Tân
- 7%

Gà Ủ Muối Hoàng Tân

¥1,390 ¥1,490

Trứng Gà Lộn

¥105
Chân Gà
- 13%

Chân Gà

¥390 ¥450

Cánh Gà Ủ Muối

¥850

Sản phẩm đã xem