Hải Sản Các Loại

Cá Diêu Hồng
Cá basa cắt sẵn (500g)
Cua Đồng Xay
Lươn Việt 500g
Sứa Ăn Liền
Cá chỉ vàng 300g
Cá Cơm Khô 200g
Cá Trắm

Cá Trắm

¥1,800
Cá Rô Phi

Cá Rô Phi

¥650
Cá Chép

Cá Chép

¥1,500
Cá Kèo 500g
Cá Nục 300g
Tôm Alaska

Tôm Alaska

¥1,150
Cá Lóc - Con To
popup

Số lượng:

Tổng tiền: