Các loại rau

Lá Móc Mật 200g
Rau Mùng Tơi
Rau Dền

Rau Dền

¥250
Rau Ngót

Rau Ngót

Liên hệ
Cải Dưa Tươi
Rau Mùi Bịch
Đỗ Cove Dài
Dọc Mùng

Dọc Mùng

¥250
Rau Ngổ

Rau Ngổ

¥300
Ngọn Bí 1kg
Rau Tía Tô

Rau Tía Tô

¥250
Rau Kinh Giới
Lá Lốt Tươi
Rau Diếp Cá

Rau Diếp Cá

¥250
¥300
Rau Muống

Rau Muống

¥800
Rau Húng Lủi

Rau Húng Lủi

¥250
¥350
Rau Mồng Tơi
Rau Thì Là

Rau Thì Là

¥250
Set Rau Mix

Set Rau Mix

¥500
popup

Số lượng:

Tổng tiền: